INICIO

DOCUMENTOS

ARTICULOS

ACTIVIDADES

CONTACTA

OPINIONES


Página informativa de la plataforma "No es cierto". Si quieres recibir información, pincha <aquí> y envía un correo con el asunto… «suscribir».
Google
No és cert! ¡No es cierto!

NO ÉS CERT QUE LA UNITAT D'ESPANYA ESTIGUI ENFRONTADA A LA SEVA PLURALITAT
Ambdues són inseparables. Ja sabem que la imposició per la força treballa per enfrontar-nos, que només defensant el caràcter plural d'Espanya és possible enfortir la lliure unitat de les seves nacionalitats i regions. I al seu torn, ha estat la unitat democràtica la que ens ha permès preservar la diversistat davant els intents d'acabar amb ella.

NO ES CIERTO QUE LA UNIDAD DE ESPAÑA ESTÉ ENFRENTADA A SU PLURALIDAD.
Ambas son inseparables. Ya sabemos que la imposición por la fuerza trabaja por enfrentarnos, que sólo defendiendo el carácter plural de España es posible fortalecer la libre unidad de sus nacionalidades y regiones. Y a su vez, que ha sido la unidad democrática la que nos ha permitido preservar la diversidad frente a los intentos de acabar con ella.

NO ÉS CERT QUE AVIVAR LES DIFERÈNCIES I ENFRONTARLES AL QUE ENS UNEIX SIGUI SINÒNIM DE LLIBERTAT
Sota banderes identitàries s'amaguen avui a Espanya els plans d'un nacionalisme ètnic excloent, emparat en la barbàrie d'ETA. També qui, des d'una agitació demagògica, fomenten la insolidaritat i llancen amenaçants ultimàtums. Les propostes que avancen en la desarticulació poltica del pas són perilloses concessions que alimenten la divisió i l'enfrontament.

NO ES CIERTO QUE AVIVAR LAS DIFERENCIAS Y ENFRENTARLAS A LO QUE NOS UNE SEA SINÓNIMO DE LIBERTAD.
Bajo banderas identitarias se esconden hoy en España los planes de un nacionalismo étnico excluyente, amparado en la barbarie de ETA. También quienes, desde una agitación demagógica, fomentan la insolidaridad y lanzan amenazantes ultimátums. Las propuestas que avanzan en la desarticulación política del país son peligrosas concesiones que alientan la división y el enfrentamiento.

NO ÉS CERT QUE LA DEFENSA DE LA UNITAT D'ESPANYA SIGUI PATRIMONI D'ÈLITS REACCIONARIES
Ni tampoc contrària als interessos populars o a un pensament avançat i progressista. Des de la primera Constitució sorgida de les Cortes de Cádiz el 1812 –impossible sense la gesta popular contra la invasió francesa– fins a la recuperació de la democràcia i l'aprovació de la Constitució de 1978; des de Jovellanos fins a Unamuno, Machado o Lorca, ha estat el poble, enfront de les èlits que abdicaven dels interessos i la dignitat nacional, qui més ha contribuït a que el respecte i el reconeixement a les nacionalitats sigui part inseparable de la imprescindible unitat per defensar la independència i conquerir la llibertat.

NO ES CIERTO QUE LA DEFENSA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA SEA PATRIMONIO DE ÉLITES REACCIONARIAS.
Ni tampoco contraria a los intereses populares o a un pensamiento avanzado y progresista. Desde la primera Constitución surgida de las Cortes de Cádiz en 1812 –imposible sin la gesta popular contra la invasión francesa– hasta la recuperación de la democracia y la aprobación de la Constitución de 1978; desde Jovellanos hasta Unamuno, Machado o Lorca, ha sido el pueblo, frente a las élites que abdicaban de los intereses y la dignidad nacional, quien más ha contribuido a que el respeto y el reconocimiento a las nacionalidades sea parte inseparable de la imprescindible unidad para defender la independencia y conquistar la libertad.

NO ÉS CERT QUE UNA MAJOR INTEGRACIÓ A LA UNIÓ EUROPEA EXIGEIXI LA FRAGMENTACIÓ I DISSOLUCIÓ D'ESPANYA
I encara més quan som testimonis de l'augment de les turbulències en el s de la U.E., provocades per l'afany de dues grans potències –França i Alemanya– per imposar la seva hegemonia sobre la resta de socis. Qualsevol projecte que debiliti la necessària cohesió nacional i els mecanismes que la garanteixen constitueix en aquests moments una pèrdua en la capacitat de defensar els nostres interessos, perjudicant el progrés i el benestar del conjunt del pas i de tots i cadascn dels seus territoris i ciutadans.

NO ES CIERTO QUE UNA MAYOR INTEGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA EXIJA LA FRAGMENTACIÓN Y DISOLUCIÓN DE ESPAÑA.
Más aún cuando asistimos a crecientes turbulencias en el seno de la UE provocadas por el afán de dos grandes potencias –Francia y Alemania– por imponer su hegemonía sobre el resto de socios. Cualquier proyecto que debilite la necesaria cohesión nacional y los mecanismos económicos o jurídicos que la garantizan constituye en estos momentos una merma en la capacidad de defender nuestros intereses; perjudicando el progreso y el bienestar del conjunto del país y de todos y cada uno de sus territorios y ciudadanos.

NO ÉS CERT QUE L'INTERÉS D'ESPANYA SUPOSI PARTICIPAR EN UNA POLÍTICA D'AGRESSIÓ I GUERRA
s inacceptable que en nom de valors que tots compartim, com la lluita contra el terrorisme, se'ns encadeni a una poltica de guerres i atacs contra altres països i pobles del món.

NO ES CIERTO QUE EL INTERÉS DE ESPAÑA SUPONGA PARTICIPAR EN UNA POLÍTICA DE AGRESIÓN Y GUERRA.
Es inaceptable que en nombre de valores que todos compartimos, como la lucha contra el terrorismo, se nos encadene a una política de guerras y ataques contra otros países o pueblos del mundo.

Per això fem una crida a tots els nostres concitadans a defensar:
La llibertat a Euskadi enfront del terrorisme i el nacionalisme excloent i els seus plans.
Una unitat basada en la solidaritat, on la pluralitat no vagi en contra del que ens uneix i cohesiona.
Una veu propia i independent en el món, per fer d'Espanya un factor de pau entre els pobles.

Por ello llamamos a todos nuestros conciudadanos a defender:
– La libertad en Euskadi frente al terrorismo y el nacionalismo excluyente y sus planes;
– Una unidad basada en la solidaridad, donde la pluralidad no vaya en contra de lo que nos une y cohesiona;
– Una voz propia e independiente en el mundo, para hacer de España un factor de paz entre los pueblos.


Pedro Almodóvar (dtor de cine), Vicente Aranda (dtor de cine), Imanol Arias (actor), Luis Eduardo Aute ( c a ntautor), Pilar Bardem (actriz), Albert Boadella (dramaturgo), Gustavo Bueno (filósofo), Fermín Cabal (dramaturgo), Marcelino Camacho (sindicalista), Carlos Castilla del Pino (psiquiatra), Antonio Fraguas Forges (humorista gráfico), Miguel Hermoso (dtor de cine), Cristina Hoyos (bailaora), Agustin Ibarrola (escultor), Javier Mariscal (diseñador), Ana M Matute (escritora), Antonio Muñoz Molina (escritor), Vidal de Nicolás (poeta), José Carlos Plaza (dtor teatro), José Ramón Rekalde, Nicolás Redondo Urnieta (sindicalista), José Sacristán (actor), Fernando Savater (filósofo), Francisco Umbral (escritor).

PERSONALIDADES PUBLICAS
Directores de cine y teatro: Dolors Paya, Rosa Vergés, Santiago Metallana, Armando Aguirre, Carles Alberola, Iñaki Arteta, Daniel Calparsoro, Luis Emaldi, José Luis García Sanchez, Salvador Távora, Rafael Herrero (La Mandrágora).
Actores: Mercè Marine, Mónica Randall, Pepe Rubianes, Héctor Alterio, Rafael álvarez El Brujo, Juan Diego Botto, Manuel Galiana, Kity Manver, Leonor Watling.
Escritores y Editores: Cristina Peri Rosi, Roman Gubern, ángel Montoto, Carlos Trias, José Luís Ruíz Castillo, Aurelio Arteta, Isaac Díaz Pardo, Iñaki Ezkerra, Juan Madrid,Luis Antonio de Villena, Javier Tomeo, Jorge Herralde, Adolfo García Ortega, Esther Tusquets, Raúl Guerra Garrido.
Periodistas: Félix Ovejero Lucas, J. Castellano Arozamena, Pepe Ribas, Santiago González,Trini Díaz, Andrés Aberasturi, Pedro Altares, J.J. Armas Marcelo, Carmen Basauri, Francesc de Carreras, Raúl del Pozo, Joan de Sagarra, Pablo Setíen, José Salvador (Dto Adjunto De Verdad).
Músicos: Llorens Barber, Juan Peña El Lebrijano, Quico Pi de la Serra.
Pintores: Juan Sagastizabal, José Luis Aguiló, Juan Eizaguirre, Concha Ibáñez.
Otros: Vicente Sobrado (dibujante), Ana Sanz (Guionista), María Teresa Castells (Librería Lagun), Ignacio Latierro (Librero), José Luis Coll (humorista) Nazario (dibujante), Joan Potau (guionista).

PERSONALIDADES POLITICAS
Ana Arnáiz (senadora PSOE), José Bono (Pte. de Castilla-La Mancha), José Luis Cámara (deleg. PSOE al Congreso Suresnes), Rosa Díez (europarlamentaria socialista), Pere Ezcurra (PSOE El Prat), ) Esteban Ibarra (Mvto. contra la Intolerancia), Xavier Markiegui (ex- Defensor del pueblo vasco), Gotzone Mora (portavoz Profesores por la Libertad-UPV), Maite Pagazaurtundua (¡Basta Ya!), Gregorio Peces-Barba, Nicolás Redondo Terreros, Maider Rodríguez (¡Basta Ya!), Teo Uriarte, Javier Rojo (Vicepte. 2 del Senado).
Alcaldes: Mikel Cabieces (Portugalete), Carlos Totorika (Ermua), Miguel Iborra ( Aspe), Francisco Vázquez (La Coruña).
Concejales: Javier Gcia Olazabal (PSE-EE Abanto-Zierbana), Esther Cabezudo (PSE-EE Portugalete), Angel Anero (PSE-EE Portugalete), Fátima Freije Rueda (PSE-EE Portugalete), Gorka Etxabe ( PSE-EE Portugalete), José Miguel Golmayo (PSE-EE Rentería), Niko Gutiérrez (PSE-EE Miraballes), Concejales socialistas de Andoain.
Sindicalistas: Tomás Tu e r o s (CCOO), Benito López (Stario Gral USO), Xavier Bordanova(CC.OO), Fc o Javier de Castro (EB-IU). CCOO Euskadi: Amable Martín, Benito Gallo, Jon Azkue, Luis MIguel Pariza, Iñaki Gurrea, Félix del Cura, Juan Luis Fabo, Aitor Garmendia, José Manuel Blasco.

PROFESIONALES
Médicos: Julio Estévez, José M Mariscal, Alfonso Seco, Antonio Elola, Jordi Martinez Rigoll, José Luis Ezkurra, Joaquín Sanchís.
Arquitectos y aparejadores: Norberto Beirak, Raúl Neistat, Raúl Salata, Pere Abelló, Arquitecto de Alava, J. Edorta Pascual.
Catedráticos: Francisco Flores (UPV), Victoria Camps (UAB), Joaquim M. Molins (UAB), M Cruz Mina (UPV), Francisco Llera (UPV), Javier Corcuera (UPV), Javier Fdez Sebastián (UPV), Gonzalo Maestro (UPV), Félix de Azúa (UPC),Manuel Rego, Eduardo Vírgala (UPV), Antonio Beristain, Mikel Buesa.
Profesores UPV: Alberto Chamorro, Víctor Urruela, Martín Rivas, José M Salvidegoitia, Julio Manuel Gcia Llopis, Javier Tajadura, Rafael Lasaga, Juan Olabarria, Iñaki Iriarte, M José Fdez Figueroa, LuIs Fco Arévalo, Miguel Escobedo, Carmen Santiago, 10 profesores anónimos UPVEHU, Colectivo de Biólogos UPV, Juantxu Rivas, Gabriel Zurbano.
Profesores:José María Royo (UAB) Dolors Bramon(UB), Patricia Trapero(UIB), Rubéns López (CSIC), José Manuel Azkona (URJC), Pascual Martinez (Valladolid), Jesús López de Uralde, Ricardo Arana,M Nieves Trueba, Puri Legarra, Soledad del Campo, Iñaki Ortiz de Zárate, M José Fdez Cierva, Inma Castilla de Cortázar, Antonio Roig, Julia Bouza y Benigno Hernández, Eduardo Madroñal, Francisco Caja, Ernesto Ladrón de Guevara, Marita Rodríguez. Ingenieros: Sebastián Delclós, Gregorio, José Miguel Velasco, Luis Valverde Pacheco, Javier M Reyero de Asteinza, José Luis Bermejo, Xabier Garmendia, Ramón Bofill, Eduard Palou i Massip.
Psicoanalistas y psicólogos: M Dolores Azpiazu, Pilar Cajal,Rosa Castella, Lluís Farré, Emilio Escuer.
Abogados: Mayte Arana, álex Parriego, Zuriñe Parra, José M Lizundia, Iñigo Urien, 4 Abogados Alava, Jaime Parra, Raimundo Arribas, Federico Glez Juan, Juan Manuel Martín (Abogado del Estado), Javier Nart, Joaquin Ruiz Gimenez, Antio Gimenez (magistrado emérito).
Empresarios y economistas: Miguel Angel Rodriguez, Llum Ventura, Ramón Barón, José A . Quintanilla, Gustavo Jaso, José Zamora.
Otros profesionales: Xamo Brotons, Josep Colomina, Victoriano Claudín, Leandro Benítes, José M Martinez, Katy Gutiérrez, Belén González, M Cruz Vallejo, Roque Rojas, Rafael Abella ,Joaquina Aguilar, Juan Moreno, Francesc Martí.

OTROS CIUDADANOS
Gabriel Martinez (PC), Manuela Vivancos, Angel Pérez Butrón, Ana María Huelva, Vicente Estéban, Lucía Critóbal, Antolina de la Rosa, Matilde Juan, Mireia Gómez Giner, Bayo Aladji, Carles Lurqui, Gustavo, Jesús Filella, Ahmed Alan, Roberto Solana, Moisés Girona, Fernando Rodríguez, Abel Lucena, Antonio Mena, Antonio Ginamar, Carlos Gosengue, José Ismel Climent, Antonio Díaz, Begoña Ferreiro, Emilia Alonso, M García, Emilio Orte, Luis Hidalgo, Jorge Muñoz, Sergio Pinto SMY7, Enrique López, Gorka Mameiro Ladayen, Joaquin Casado, Domitila Herranz, Juan José San Pedro, Pedro Bofill, José Benages, Francisco Cordovilla, M Victoria Ramiro, José Antonio Ascondo, Bartolomé Jiménez, Juan Moreno, M Mar Arreiros, Alicia Martín Burgaña, Elena Oña, Eneko Ibáñez, Jaime Barranco, Cristobal Fdez. Castro, Sindo López, Alejandro Rodríguez Puñal, Adelaida Fdez., Francesc Recasens, Antonio Abellán, Sonsoles San Román.

FIRMAS COLECTIVAS
Trabajadores del Metal Asúa, PSE-EE de Santutxu, Associació Democràtica d'Esquerres del Poble Sec, Mujeres Independientes y Libres, Organització d'Afiliats d'UCE-Barcelona, Fundación Maite Torrano, Amigas de Górliz, Familia González-Benavente,Familia Deiros- Domínguez, Familia Parra, Agora Socialista (Cataluña), Familia López Díaz, Federico Terrón y Estíbaliz Busteros,Familia Ruiz Castro,Fulfulde( Asoc Subsahariana Bilbao), Vecinos de Zorroza, Familia Fdez. García.


Este texto será publicado en los próximos días en el diario EL PAIS. Como los anteriores manifiestos, se está autofinanciando entre todos los firmantes.
Teléfonos de contacto: Mercedes: 617 268 383 - Jesús: 607 469 061